Çekirdek Kimyası

Çekirdek Kimyası

Çekirdek Kimyası, Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümlemelerini birleşimlerini ve üretim yöntemlerini inceleyen bir kimya dalıdır. Yani çekirdeğin yapısı, atom altı parçacıklar, radyoaktivite, çekirdek reaksiyonları ve radyoaktif elementleri gibi konuları içerir. Çekirdek fiziğiyle ortak noktası çoktur. Matematiksel hesaplar daha ağırlıktadır. Çekirdek, atomun tam merkezinde bulunmaktadır. Çekirdeğin yapısı ile ilgili ilk bilgiler radyoaktife bağlı olan özelliğin keşfi ile başlar. H.Becguerel, 1982 yılında, radyoaktifi tesadüfen bulduğu ve bir uranyum bileşiğinin K2, SO, 4.UO, 2.SO, 4.2H, 2, O yanında karanlıkta kağıda sarılı olarak duran fotoğraf plakasının kararması sonucu radyoaktif özelliğinin ilk işareti olmuş. Daha sonra radyoaktif büyük bir çap halinde bilime kazandırdığı radyumu ve polonyumu keşfeden Marie ve Pierre Curie, kızları Irene ve damatları olan Frederic Joliot Curie çalışmalarını yapmış. Bu alanda ayrıca Rutherford Soddy Fermi ve daha birçok bilim adamlarıının çalışmaları da önemli bir yer tutar. Bu konuda atom çekirdeği, parçacıklar yada elektromanyetik ışınlamalar yayarak kendiliğinden parçalanması şekli, bir enerji türü olmasındandır. Aynı zamanda çekirdeğin tepkimesi sonucunda meydana gelir. İnsan vücudun da, birçok nesnenin içinden geçebilir. Yalnızca toprakların, kayaların ve özellikle kurşunun içinden rahatlıkla geçemez. Radyasyon yayan bu nesneler, radyoaktif özelliği olarak bilinir. Kütlenin enerjisi ve çekirdeğin enerjisi olarak evrenin toplam enerjisinin sabit olduğu düşüncesinden yola çıkan A.Einstein 1905 yılında madde enerji arasındaki ilişkiyi ortaya koydu. Çekirdeğin yapısı hakkında pek çok şey bilinmekle beraber bilim insanları, dünyanın katmanları içindeki en ulaşılmaz olan çekirdeğin sırrını çözmek için araştırmalar devam etmektedir.

Çekirdek Radyoaktifliği; Atomun kimyasal özellikleri elektron yapısına bağlıdır. Atom yarıçapı 10-10 m büyüklüğündedir. Atom çekirdeğinin yarıçapı ise 10-15 m büyüklüğüne sahiptir. Atom çekirdeğinin yarıçapının kütle numarası ile küp kökü orantılı olduğu kanıtlanmıştır. Şayet çekirdeğin küresel olması halinde çekirdek hacminin kütle numarası ile orantılı olması düşünülür. Kararsız çekirdeklerin kendiliğinden parçacıklar yayması yada ışımalar yaymasına doğal radyoaktiflik denir. Doğada var olan uranyum, radyum gibi elementlerin çekirdeklerinin parçacıklar veya ışımalar yaymalarına doğal radyoaktiflik denir. Laboratuvarlarda yapay olarak elde edilen izotopların radyoaktifliğine de suni radyoaktif denir. Elementlerin üçte biri doğal radyoaktif izotoplarına sahiptir. Bizmuttan daha ağır olan izotopların tümü radyoaktiftir. Radyoaktiflik mertebeden bir reaksiyon halidir. Aktiflik ise, bir radyoaktif kaynaktan birim zamanında yayınlanan ışıma miktarına denir. Radyoaktifliği madde miktarı yada aktifliği değişme cinsinden tanımlanabilir. Şöyle ki; Canlılar yaşadıkları süre bünyelerinde belirli bir 14-C radyoaktif ve 12-C kararlı izotopları oranına sahiptirler. Aynı zamanda 14-C izotopun aktifliği ile 15.3 ışımadaki karbon olarak sabit kalır. Ancak canlılar öldüğü andan itibaren çevreden karbonlu bileşik vücuda alamadığı için 14-C'nin aktifliği azalır. Cansız kütlelerin, dünyanın ve ayın yaşı da 238U'nun bozulma sonucu 206Pb'ye dönüşen oranı göz önünde bulundurularak radyoizotopla ömür belirlenir.

Çekirdek Reaksiyonları; Dört ana kısımda incelenir. Birincisi doğal yada suni radyoaktif izotopların kendiliğinden ışımalar yaparak bozulur. İkincisi bombardıman reaksiyonlarıdır ki, burada elektro magnetik radyasyon yada hızlı parçacıklar dahi bir çekirdek tarafından yakalanır. Ardından kararsız hale gelen bu çekirdek bu defa kendiliğinden bozulmaya başlamasıdır. Üçüncüsü kararsız ağır çekirdeklerin parçalanması şeklidir. Dördüncüsü ise, doğal olarak yıldızlarda ve güneşte meydana gelen hafif çekirdeklerin birleşmesidir. Sonuç olarak kendiliğinden olan bu ışımaların hepsinin birden olması kuralı yoktur. Sadece biri yada ikisi bazen de üçü birden olur. Ayrıca ışınlarının delici olduğunu kabul edersek ışımasının 100'dür. Işımasının ise 10000'dir. Mesela bu ışınlar bir insanın elbisesini delip geçemez, oysa ışınları elbiseyi deler ve deride kalır. Işınları ise insan vücudunu baştan sona deler geçer.

Son Güncelleme : 08.03.2021 22:48:43
Çekirdek Kimyası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Çekirdek Kimyası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Çekirdek Kimyası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022