Botanik

Botanik

Botanik, bitkiler üzerinde çalışılan biyolojinin alt dalıdır ve bitki bilimi olarak da adlandırılır. Botanik bitkiler, mantarlar ve algler evrimsel bağları, kimyasal özelliklerini, metabolizmalarını, gelişimlerini, hastalıklarını, büyümelerini, üremelerini ve yapılarını inceleyen çok geniş kapsamlı bir biyoloji dalıdır. Birçok alt dalları bulunmaktadır. Bunları kısaca açıklayalım.

Ekonomik Botanik: Ekonomik değeri olan bitkileri ve bu bitkilerin nasıl kullanılacağını inceleyen bilim dalıdır.

Bahçecilik Bilimi: Bitkilerden ve tohumlardan bitki yetiştirmek için ve bunun için gereken toprak hazırlama sürecini içeren ve mevcut durumdaki bitki türlerini melezleme yöntemiyle zenginleştirmeyi amaç edinen endüstriyel ve bilimsel bir bilim alanıdır.

Briyoloji: Çizerleri ve karayosunları gibi bitki gruplarını inceleyen bilim dalıdır.

Bitki Sistematiği (Sistematik Botanik): Günümüzde var olan yada nesli tükenen ve fosil kalıntıları bulunan bitkilerin morfolojik, anatomik, moleküler ve evrimsel akrabalık bağlarının göz önüne alınarak tanımlanması, sınıflandırması ve adlandırılması görevini üstlenen bilim dalıdır.

Bitki Ekolojisi: Ekolojinin alt bilim dalı olan bitki ekolojisi, bitkilerin birbirleriyle olan etkileşimlerini, bitkilerin yaşadıkları ortamdaki canlı ve cansız çevre ile olan etkileşimlerini incelemek adına çalışmalar yapmaktadır.

Bitki Anatomisi: Bitkilerin iç yapıları üzerinde, mikroskobik derecede yapılan çalışmaları kapsamaktadır.

Bitki Fizyolojisi: Bitkilerin fonksiyonlarını ve fizyolojisini inceleyen bir botanik disiplinidir.

Agrostoloji: Otlar üzerine araştırmalar yapan bilim dalıdır.

Etnobotanik: Bitkiler ile hayvanlar arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır.

Ormancılık: Orman ve orman yönetimi ile ilgili çalışmaların yapıldığı bir bilim dalıdır.

Likenoloji: Botaniğin likenler üzerine çalışmaları bulunan bir bilim dalıdır.

Paleobotanik: Bitki fosilleri üzerinde çalışmalar yapan bilim dalıdır.

Fitopatoloji: Bitki hastalıklarını, nedenlerini ve tedavi yöntemlerini inceleyen botaniğin bir dalıdır.

Fotokimya: Bitkilerden kimyasal işleyişlerini ve bu süreci takip eden bilim dalıdır.

Polenoloji: Botaniğin polenler ve sporlar üzerine çalışmalar yapan bir dalıdır.

Bitki Morfolojisi: Bitkilerin iç ve dış yapılarını genel olarak inceler.

Bitki Genetiği: Bitkilerdeki RNA, DNA ve kromozomlar gibi genetik materyalleri inceleyen bir botanik dalıdır.

Algbilim (Fikoloji): Botaniğin bu dalı ise algleri incelemektedir.

Herbikronoloji: Yaşamları 2 yıl ve üzerinde olan otların incelemesini yapan bir botanik dalıdır.

Dendrokronoloji: Dendrokronoloji, ağaçların yaş halkalarını göz önüne alarak, kaç yaşında olduklarına dair çalışmalar yapan ve tahminler yürüten bir bilim dalıdır. Ayrıca dendroloji bilimi, geçmiş zamanlardaki çevre koşulları ve iklim çeşitlerinin araştırılmasında, yapılan arkeolojik kazılarda eski medeniyetlerin yaşamları hakkında bilgi edinmede ve eski ahşap yapıların yaşlarını tayin etmede de kullanılmaktadır.

Dendroloji: Ağaç bilimi olarak bilinir, ağaçları ve odunsu bitkileri inceler.

Arboloji: Ağaçları ve odunsu bitkileri incelemede ve bilimsel araştırmalarda kullanmak amacıyla odunsu bitkilerden oluşturulan botanik bahçeleri yönetmede kullanılan bir bilim dalıdır.
Son Güncelleme : 22.01.2021 00:14:13
Botanik ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Botanik Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Botanik"
İstanbul da nerelerde botanik bahçesi var? Botanik bahçesinde hayvanlar da bulunur mu yoksa sadece bitkiler mi var? Botanik bahçesinde endemik bitki türleri bulunur mu?
Asena . 29.09.2018 15:08:55
CEVAP YAZ
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022