Böcek İlacı

Böcek İlacı

Böcek İlacı, Besin maddelerinin üretimi, tüketimi ve depolanmaları sırasında, besinleri bozan ve besinleri yok eden, zarar veren haşereleri (böcek), mikroorganizmaları ve diğer zararlıları (pestleri) yok etmek için kullanılan fiziksel kimyasal veya biyolojik savaş maddelerine pestisitler denir. Böcek ilaçları olan intsektisitler bu sınıf içinde değerlendirilir. Ekonomik zehirler sınıfında olan pestisitler, kullanma yerlerine göre şu başlıklar altında sınıflandırılmaktadır
  • İnsektisitler, böceklere karşı kullanılmakta
  • Herbisitler, yabancı otlara karşı kullanılmakta
  • Fungisitler, mantarlara karşı kullanılmakta
  • Molusisitler, yumuşakçalara karşı kullanılmakta
  • Rodendisitler, kemiricilere karşı kullanılmakta
  • Akarisitler, uyuz böcekleri ve parazitlere karşı kullanılmaktadır.
İnsektisitler; Kimyasal intsektisitler hepsi nörotoksikan olup, hedef organizmaların sinir sistemlerine toksik (zehirler) etki gösterir. Böceklerin merkezi sinir sistemleri çok gelişmiş olup, paralel şekilde perifer (dış yüzey) sinir sistemleri de gelişmiştir. Bu nedenle intsektisitlerin zehir etkisi, mekanizmaları ve hedef aldıkları organlar bütün böceklerde aynıdır. Ancak bu zehrin etkili olması şiddetli dozla ilgilidir. Sinir sisteminde potasyum, sodyum, klorür iyonlarının membran transportunu interfere ederek özellikli enzimleri engelleyerek veya sinir uçlarındaki kimyasal nörotransmitterleri etki ederek nörotoksisitlerini gösterirler. İnsektisitler, kimyasal yapılarına göre klorluhidrokarbonlar, organik fosfat esterleri(asit, alkol karışımı), N karbamatgibi organik yapıda olanlar, Kalsiyum arsenat gibi anorganik yapıda olanlar şeklinde sınıflandırılabilir. Ayrıca sentetik (DDT, organik fosfat gibi) ve bitkisel kaynaklı olmak üzerede ayrılabilir.

DDT; Sentezi yapılan ilk klorluhidrokarbon yapısındaki insektisit DDT'dir. 1847 de ilk kez sentez edilmekle beraber, biyolojik aktivitesi ancak 1936'da gösterilmiştir. DDT, kitin (organik esnek madde) içeren böceklere toksik etki gösterir. Böylece hayvanlar üzerindeki bit ve pireleri öldürdüğü gibi, patatese zarar veren kolarodo böceğine, Elma çiçeğindeki hortumlu böceklere, domates güvesinde de etkilidir. DDT'nin böceklere ne kadar etkili olduğu tam bilinmemekle beraber, böcekler üzerindeki kitin tabakasından kolaylıkla geçip, böceklerdeki sinir sistemini felç ettiği anlaşılmıştır. Kitin tabakası içermeyen böceklerde DDT'den etkilenmemektedir. Buna örnek olarak yeşil sinekler gösterilebilir. DDT'nin insanlar üzerindeki akut zehirlenmesi çok nadirdir. Toz halinde iken sindirim yolunda çok az emilir, deriden ise hemen hemen hiç emilmez. Fakat alkol, Kerozen, sıvı yağ gibi suda çözünmeyen çözücüler içinde uygulandığında deri yolu ile emilimi hızlanır. Yağlı çözeltileri sindirim kanalından kolayca emilir.
Son Güncelleme : 28.03.2021 18:16:08
Böcek İlacı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Böcek İlacı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Böcek İlacı"
Evimiz zemin katta olduğu içi özellikle yaz aylarında evin içerisine karıncalar ve çeşitli haşereler giriyor. Bunlardan korunmak için çeşitli kimyasallar aldım ve evin dış duvarlarına uyguladım ama pek faydasını görmedim. Artık ev içinde kullanacağım böcek ilacı aldım. Kullanmamın yada havasını soluduğu zaman bir zararı yasa yan etkisi olur mu?
Evin . 03.11.2018 16:08:54
CEVAP YAZ
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022