Bizmut

Bizmut

Bizmut; periyodik tablonun 5A grubunda bulunan bizmut elementi, grubunun son elementidir. Bizmut elementi yarı metal şeklinde olup, 1450 yılına kadar kurşun ile kalay karıştırılmış ve bunlardan bizmut elementi ayırt edilememiştir. Hillot tarafından 1737 yılında elementel şekilde keşfedilen bizmut elementi, 1753 yılında ise Genç Claude Geoffory tarafından kurşun elementinden tamamen ayrı bir element olduğu kesinlikle gösterildi. Rengi pembemsi tonda beyaz kırılgan bir metal olan bizmut elementi, kütle numarası 209 olan tek doğal izotopu bulunmaktadır. Bizmutun yapay radyoaktif izotopları kütle numarası 199-208 ve 210-215 olarak elde edilmiştir. Bizmur, cıvadan sonra metaller arasında en düşük ısı iletkenliğine sahiptir. Bizmut, doğada yer alan radyoaktif olmayan elementler arasında en yüksek atom numarasına sahip olan elementtir. Bizmut, yüksek direnç gösterme özelliğine sahip olan aynı zamanda elektrik iletkenliği düşük olan elementtir. Metaller arasında en diyamagnetik olanıdır. Bizmut, soğuk çözeltilerden sodyum hidroksitte, beyaz çözelti veren ve kaynadıkça sarı renge dönüşen elementtir. Bizmut, holojenlerden direkt olarak etkilenir. Yanarak mavi alev ve sarı renkte oksit dumanı oluşur. Klorür asiti ve nitrat asiti çözeltileri seyredildiğinde oluşan beyaz çözelti hidrojen sülfürle siyahlaşır. Bizmut doğada genellikle elementel durumda görülür. Bizmut element simgesi 'Bi' olarak bilinmektedir. Bizmutun atom numarası 83, atom ağırlığı 209.8, element serisi yarı metal geçmektedir. Bizmutun madde hali katıdır, görünümü ise beyaz pembemsidir. Bizmut alaşım olarak yangın söndürme cihazlarında, seramik, cam ve elektrik sigortaları yapımında kullanılmaktadır. Ayrıca bizmut tuzları ise eczacılıkta kullanılmaktadır.

Bizmut nasıl elde edilir?

Bizmutun başka minareli olan bizmutinit, bizmut glansı diye bilinen bizmut trisülfürdür. Simgesi (Bi2S3) olarak bilinmektedir. Dünyada bulunuş durumu milyonda 0.2 civarındadır. Bizmutun ikinci en önemli minerali olarak bizmut trioksit bilinmektedir. Bizmut karbonat bileşiğidir. Bizmut bakır elementi ve kurşun elementi işlenmesi sırasında elde edilir. Bizmutun başka şekilde elde edilme durumu ise Çin ve Bolivya'da olduğu gibi direkt filizlerinden elde edilir fakat bu üretim pahalı olmasından dolayı en uygunu üretimi kurşun ve bakırın yan ürünü olarak elde edilmesidir. Bizmut filizlerinden elde edilen kavrularak oksite dönüştürülür ve bu oksit karbonatla indirgenir bu sırada buharlaşma yolu ile bizmut kaybı yaşanır. Bu bizmut kaybının yaşanması için bizmut düşük ısıda yapılmalıdır. Bakır ve kurşunun elektroliz yapılması ile bizmut diğer metallerle anot çamurunu oluşturur. Anot çamurunun oksitlenmesi ile bizmut oksit şekline dönüşür. Ve bazı yöntemler yapılarak %80-95 bizmut içerikli metal elde edilir. Bizmut mutlaka arıtılması gerekli olan bir elementtir. Bizmut arıtılması elektroliz olarak ya da kimyasal yollarla arıtılır. Elektroliz arıtma yöntemleri kimyasal yolla arıtmadan çok daha ucuzdur. Klorür asidi ile bizmut klorürden oluşan elektrolit kullanılarak ham bizmut elektrolizlenir. Bizmut filizlerinin en çok bulunduğu  yer ve aynı zamanda bizmutu en çok üreten ülkeler olarak Japonya, Peru, Meksika, Kanada ve Bolivya'dır. Bizmut elementinin üretimi dünyada yıllık 2.500 ton olarak bilinir.

Son Güncelleme : 08.02.2021 01:41:22
Bizmut ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Bizmut Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Bizmut"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022