Biyometri

Biyometri

Biyometri, teknolojinin gelişmesi insanların yaşam alışkanlıklarını değiştirmesinde de etkili olmaktadır. Geçmişte kart gösterme, nüfus cüzdanı ya da pasaport bilgileriyle yapılan pek çok işlemde, artık parola, şifre, pin kodu gibi uygulamalar yapılmaya başlanmıştır. Bunlar yaşamı kolaylaştıran unsurlardır. Bu yararlı etkisinin yanında, uygulamanın bazı dezavantajları olduğu da ortaya çıkmıştır. Kişiye özel olarak hazırlanmış kartların kaybolması, evde unutulması ya da çalınarak başkaları tarafından kullanılması, parola ve şifrelerin başka kişilerce öğrenilmesi ve kullanılması, bunların unutulması gibi sorunlar kişilerin güvenliği bakımından risk haline gelmiştir. Bu sorunların giderilmesi içinde, teknoloji insanlığın yardımına koşmuştur. Geliştirilen biyometrik sistemlerle sadece kişinin sahip olduğu, başkalarından ayırt edilecek davranışsal ve fiziksel özellikleriyle tanınmasıyla güvenlik had safhaya çıkarılmıştır.

Biyometri kapsamında geliştirilen bu sistemler aynı insan beyninin yapısında düşünülmüş ve bu şekilde geliştirilmiştir. Tanımayı ve doğrulamayı kapsayan iki aşamadan geçen sistemlerdir. Bu sistemlerin çalışma prensipleri benzerdir. İlk aşama olan tanımada kayıtlar toplanarak, bunlar bir kod gibi bağlı olduğu sistemde saklanır. Doğrulama aşamasında toplanan kayıtlar bununla ilgilenen kişi tarafından hemen karşılaştırılarak, sonuca ulaşılır.

Herkesin kendine has özellikleri dikkate alınarak otomatik şekilde kimliklendirme yapan biyometri, günümüzde evlerde kapı açma, kombi açma, bilgisayar açma gibi çok farklı alanlarda kullanılmaya başlamıştır. İlk başlangıçta güvenlik amacıyla geliştirilse de, artık personeli bulunan her kurumda ihtiyaç haline gelmiştir. Personelin, ziyaretçilerin tabip edilmesi, kurumlarda giriş noktalarının takibi, yemekhane gibi yerlerin takibinde biyometrik sistemlerden faydalanmaya başlanmıştır. Teknolojinin kapsamında parmak izi ve el incelenmesi, kişinin yüz özelliklerinin diğerleriyle karşılaştırılması, sesin ve konuşmanın analiz edilmesi, iris ve retina incelemesi gibi prensip olarak aynı değerleri içerse de, şekil ve sonuç bakımından farklı sistemlerle işlemler yürütülmektedir.

Günümüzde etkin şekilde kullanılan biyometrik sistemler

Bazı biyometrik sistemler günümüzde etkin şekilde kullanılsa da, bunların kullanımında avantaj ve dezavantajlar bulunmaktadır. Ancak her biri insanlığa oldukça faydalıdır.

Parmak izi okunması: Biyometri alanında kullanılmaya başlanmış en eski sistemlerden biridir. Yaygın şekilde kullanılan bu sistem, küçük cihazlar yardımıyla uygulanır. Bu cihazların farklı modellerde, fiyatlarda çeşitli türleri bulunur. Bu sistemin çalışma şekli ise, kişilerin parmak izi okunması sırasında cihaz tarafından parmağın fotoğrafı çekilmekte, bu kod numarasıyla birlikte hafızaya kaydedilmektedir. Doğrulama aşamasında verilen kod numarası girildiğinde, aynı parmağın okutulması istenir.

İris ve retina taraması: Bu biyometri sistemi de oldukça eskiye dayanan bir kullanıma sahiptir. Ancak kullanımı yaygın değildir. İris tarama sırasında iristeki benekler, çizgiler, renkler, retina taramasında ise arkada yer alan ince kılcal damarların şekli dikkate alınır. Bunun çalışma şeklinde, kişinin bir kameraya bakması gerekir. İris taramasında normal CCD kamerası yeterli olurken, retina taramasında damarların fotoğrafı düşük yoğunluklu olan kesintisiz ışık kaynağı yardımı gerekir.

Yüz tanıma: Bu biyometri sisteminde kişinin gözleri arasındaki mesafesi, elmacık kemikleri, burun genişliği, çene hattı gibi yüz özellikleri üzerinden tarama yapılır. Sistemin çalışması basit bir kamera ile yüzün fotoğrafının çekilmesi ve özelliklerin tespit edilmesiyle olur. Yeniden yüz okutulduğunda, kişi daha önceki açıyla kamera karşına geçer ve bunun doğrulaması yapılır.

Son Güncelleme : 18.12.2020 08:44:29
Biyometri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Biyometri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Biyometri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022