Biyoçeşitlilik

Biyoçeşitlilik

Biyoçeşitlilik, bir bölgedeki türlerin bu türleri barındıran ekosistemleri birbirine bağlayan olayların tamamını kapsamasına biyoçeşitlilik denir. Ekosistemdeki büyük biyoçeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından biridir. Ekosistemi olan biyom ve tüm dünyada bulunan yaşantılarının tamamıdır. İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için yaşadıkları çevre, temiz su, verimli toprakların, havanın, yerin gereksinimlerin karşılandığı tabiatın var olması gerekir.

Yaşam için gerekli olan madde ve koşullar çevrenin abiyotik etkenleriyle protista bakteri, mantar, bitki ve hayvanlar tarafından sağlanır. Bir türde biyoçeşitlilik arttıkça bu çevrede varlığını devam ettiren canlıların ekolojik gereksinimleri de o miktarda artar. Bu artış biyolojik çeşitliliği oluşturan türler arasında dengeli etkileşim oluşması durumunda devam etmektedir. Bu sebeple biyolojik çeşitlilik arttıkça ekosistemlerdeki madde dolaşımı ve enerji akışları daha etkin bir halde bulunur. Bunun aksine ekosistemdeki biyoçeşitlilik azaldığında ekosistem hizmetlerinde kayıplar olur. Örneğin yılan bulunduğu ekosistemde fare ve kurbağa gibi türler ile beslenirken; fare ve kurbağa popülasyonlarının aşırı artışın engellenir. Bununla beraber fare ve kurbağalarda aynı besinleri paylaşan diğer hayvanların besinlerinden yararlanmalarına imkan sağlamış olur.

Biyoçeşitlilik ve etkileşim
Her canlının ekosistem hizmetlerinin oluşumunda etkisi vardır. Ekosistemlerin kilit taşı türlerinin ekolojik işlevi diğer türlere oranla daha fazla bulunur. Bu sebeple bu ekosistemine ait kilit taşı türleri yok olduğunda ekosistemin hızlı şekilde değişmesi meydana gelir. Bunun sebebi ile ekosistemi hizmetlerinde büyük oranda aksaklıklar olması meydana gelir. Biyolojik evrim işleyişinde belirtildiği gibi evrimleşme sürecinde yeni çöllerin oluşmasının yanı sıra bazı türlerin de yok olduğu belirtilmektedir.

Biyoçeşitlilik ve insan
İnsanın ortaya çıkmasından sonra bazı türlerin yok olması, hızla insanların etkinliği miktarınca devam etmiştir. Günümüzde yapılan araştırmalara göre tropik bölgelerdeki kuş türlerinin yaklaşık olarak yarısının yok olduğu belirtilmektedir. Yine yapılan araştırmalar sonucunda canlı türlerinin yok olma hızının yeni türlerinin evrimleşerek ortaya çıkmasından milyonlarca kat daha hızlı olduğu kanıtlamaktadır. İnsan nüfusundaki artış hızının türlerdeki canlıların yok olmasıyla orantılı miktarda artması bu oranı desteklemektedir. Nüfus miktarı çoğaldıkça doğal yaşam alanları ve yeni yerleşim alanlarına gereksinim duyulduğu için tarım alanları, fabrikalar, konutlar, ulaşım yolları gibi birçok etkinliklerin kullanılması sonucu doğal yaşam parçalanıp bozulmaktadır. Biyolojik çeşitliliğin azalmasının da bu ve benzeri nedenlere bağlı olarak tabiatın yok olması çeşitli nedenlerle yıkama neden olmasından dolayı yabancı türlerin girmesi, aşırı kullanma, besin zincirindeki bozulmalar biyoçeşitliliğin yavaş yavaş azalıp yok olmasına sebep olmaktadır. Biyoçeşitlilik üç grupta incelenir.

Genetik çeşitlilik, kalıtsal olarak geçen varoluşun fiziksel ve biyokimyasal özelliklerini kapsayan biyokimyasal paketler olarak adlandırılır. Belirli tür, çeşit, alt-tür, popülasyon, gen farklılığı ile ölçülür. Bu farklılıklar örneğin evcil hayvanlar, yabani yaşamda değişen koşullar, tarımsal ürünler gibi birbirini etkileyen türlerdir.

Tür çeşitliliği, bu grupta ise organizma genetik olarak benzerlik gösterir ve karşılıklı olarak trailler üretken canlıları ortaya çıkartır. Tür çeşitliliği genellikle belli coğrafya ve sınırlar içerisinde türlerin toplam sayısı ile orantılı olarak ölçülür.

Ekosistem çeşitliliği, bitkiler, hayvanlar, hava, mineraller gibi cansız varlıklardan oluşan sistemdir. Kendi içinde bu topluluklar karmaşık işlevler ve ilişkiler içerisindedir. Su dolaşımı, toprak oluşumu, enerji akışı gibi mekanizma oluştururlar. Bu süreçte canlı topluluklar için gerekli olan destek sistemi sağlanır. Her türlü ekosistem hizmetlerinin oluşumunda etkisi vardır. Ekosistemin varlıklarını sürdürebilmesi yaşamın temelinde var olması için önemlidir.
Son Güncelleme : 10.12.2020 01:34:02
Biyoçeşitlilik ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Biyoçeşitlilik Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Biyoçeşitlilik"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022