Berilyum

Berilyum

Berilyum, Bir metaldir ve yüksek bir erime noktasına sahiptir. Doğada ender rastlanır ve bileşikler halinde bulunur. Yeryüzü kabuğunda yüz binde iki katı kadar bulunur. Daha aşağı olan tabakalarda, daha az olduğu sanılmaktadır. En önemli bileşiği berildir ve zengin yatakları bulunamadığından dolayı, berilden elde edilir. Fransız kimyacısı Nicolas Vaguelin tarafından 1798'de oksit halinde keşfetmiş. 1828'de, birbirinden bağımsız bir şekilde Friedrich Wöhler ve Antoine Bussy tarafından bulunmuş. Ancak laboratuvarlarda elde edilemez. Berilyumun atom numarası 4, periyodik tablonun 2A grubunda yer alan bir elementtir. Dünyada berilyum az rastlanan bir element olmasından dolayı serttir ve kolay kırılır. Bileşikleri genellikle renksiz olur ve bileşimleri zehirlidir. Çözeltisi ise kuru toz veya buhar halinde çözünür. Bundan dolayı oldukça kıymetli bir madendir ve Be sembolü olarak tanımlanır. Berilyum normal sıcaklıklarda hava oksidasyonu ile direnir. Metallerin en hafifleri arasında ısıyı en iyi şekilde iletir. Berilyum içeren otuza yakın mineral bulunmuş.

Beril krizoberi; Ve fenasit olarak en başta gelenler arasındadır. Beril çeşitli metal oksitlerle renklenerek zümrüt, akuamarin gibi değerli taşları oluşturur. Ayrıca alüminyum, demir, gümüş ve bakır gibi alaşımlar da oluşturur. Berilyumun elde edilen kaynağı hakkında tek mineral berildir. Doğal berilyumun kütle numarası dokuzdur ve tek izotoptan oluşmuştur. Bunun dışında kütle numarası 6 ve 8, 10 ve 12 olarak yapay radyoaktif izotopları yapılmıştır. Atom numarasının da küçük olması nedeniyle X ışınlarına karşı yüksek geçirgenlik sağlar. Bu sebeple röntgen tüplerinin pencerelerinin yapımında kullanılır.

Berilyum Kimyasal Özellikleri; Kimyasal özellikleri açısından alüminyuma benzetilir. Periyodik çizelgenin II A grubunda olan birinci elementtir. Bundan dolayı metallere özgü özelliklerin tamamını gösterir. Elektron sayısı He-2S2 ve yükselme basamağı da +2'dir. Yüzeyi parlatılmış metal parlaklığını uzun yıllar korur. Yüksek sıcaklıklarda havada oksitlenmesi çabuk olur ve ince toz biçiminde olan metal, havadaki parlak bir alevle yanabilen bir elementtir. Çünkü yüzeyinde bulunan ince bir oksit filminin tabakasına sahip olduğu için asitlere karşı dayanıklılık gösterir. Yani ince bir şekilde dağılmış olan metal, klorür, sülfat ve nitrat asitleri ile tepkimeye girer. Daha sonra alkalilerle de hidrojen vererek tepkimeye yol açar. Çünkü berilyum tuzlu sulu çözeltide hidroliz yapar. Bu nedenle çözeltileri asit özelliğine girer. Berilyum tuzlarının tatlı olması açısından eskiden berilyuma glusinyum ismi verilmiş. Çünkü berilyum ve tuzları yoğun olarak zehir içerir. Ayrıca düşük konsantrasyonlarda bile hayati önem taşır ve etkisi 5-12 yıl arası ortaya çıkmaktadır.

Berilyum Kullanım Alanları; Berilyum bakır alaşımından olduğu için dayanıklı saat yaylanı, nikel alaşımından da çok sert enjeksiyon iğneleri ve cerrahi aletler yapılır. Ayrıca berilyumdan yapılan pencereler de ise, röntgen ışınlarını alüminyumdan 18 kat daha fazla geçirgen özelliğine sahiptir. Berilyum oksidi Amerika'da flüoresan lambalarında da kullanılır. Yüksek elastik modülüne sahip olduğu için jet uçaklarında, füze ve uzay araçlarının yapımında önemli bir yeri vardır. Berilyum ve alüminyum alaşımlarının yüksek dayanıklılık nedeniyle gemi ve denizaltılar için uygun bir metal oluşumudur.

Son Güncelleme : 10.01.2021 12:09:57
Berilyum ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Berilyum Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Berilyum"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022