Bakır

Bakır

Bakır, doğada serbest yada birleşik olarak var olan elektriği ve ısıyı süper ileten kolay işlenir özelliği olan sanayi ve normal hayatta her türlü işlerde kullanılan kızıla yakın (kahverengi) renkli atom numarası 29 olan 1084 derecede eriyen yoğunluğu 8,95 olan elementtir. Elementler periyodik cetvelinde (Cu) simgesi ile bilinen bir elementtir. Bakır elektronik ve elektrik sektöründe iletkenliği sayesinde ısı iletkenliği özelliği sayesinde soğutma sistemlerinde ve paslanmaz özelliği sayesinde de bütün kaplama sanayinde kullanılmaktadır. Sanayide temel hammaddeler arasında yer alan metallerdendir. Bakır aynı zamanda aşınmaya karşıda çok dirençlidir. Bakır kahverengimsi rengi olan kayalarda, doğal ortamda, suda ve toprakta bulunur. Üstün kimyasal ve fiziksel özelliği sayesinde endüstride çok fazla kullanılmaktadır.

Bakırın kullanım yerleri

Bakır tarım alanında mantar ve bakteri öldürücü olarak, Çabuk bükülmesi ve şekil alması özelliğinden madeni para yapımında, elektrik tellerinde, su borusu yapımında, depolarda su yosunu oluşumunu engellemede, anahtar yapımında, motor yapımında, bakır tel yapımında, ulaşım sanayinde, kimya laboratuarların da, inşaat sanayinde beton kiriş ve kolonlarda, kuyumculukta, kullanılmaktadır. Bakır doğada insan, hayvan ve bitkilerin vücut yapılarında da bulunur. Özellikle karaciğerler de toplanır. Bütün canlılarda bulunması gereken olmazsa olmazlardandır. Bakır cevheri dünyada en çok Şili'de, Avrupa'da, Japonya'da, üretilmekte. Ülkemizde ise Diyarbakır Ergani, Kastamonu Küre, Fethiye Aşı köy, Çanakkale Kutlular ve Kastamonu Baki baba üretilmektedir. Bakır yer kabuğunda yüzde 0,01 derecesinde bulunur. Elementlerin bulunması sıralamasında bakır 25. sırada yer alır. Bakırın yüzde 85' i sülfürlü, yüzde 15' i oksitli mineraldir. Günümüzde bakır kullanımı metaller arsında ikinci sırada yer almaktadır. Kişi başına yıllık bakır tüketimi 10 kg dır. Bakır açık ortamda fazla kaldığı zaman oksitlenme ve paslanmaya başlar. Bu olaya kimyada Korozyon denir. Bakırda korozyon meydana gelmesi dış kısmının baz özellik taşıyan karbonat ile kaplanmasıdır.

Bakır kimyasal değerleri

 • Atom sayısı: 29 dur
 • Atom kütlesi: 63,54 dür
 • Kaynama sıcaklığı: 2567 oC
 • Öz kütlesi: 8,9 g/ cm3 dür
 • Erime sıcaklığı: 1083,4 oC
 • Elektro biçimlenmesi: ( 2,8,18) s1
 • Kararlı izotopları: 63,65 dir
 • İzotopları: 58 - 68 arasıdır
 • Yükseltgenme dereceleri: +1+2

Bakır elementi doğada genellikle sülfürik, oksitli az miktarda nabit ve kompleks durumunda bulunmaktadır. Bakır cevheri iki çeşit olarak incelenir. Birincisi oksitli cevherler ve ikincisi sülfürlü cevherlerdir.

Oksitli cevherler: Amerika ve Uzak Doğu da Zambiya, Şili, Zaire de çıkarılırlar. Cevher isimleri: Azurit, Kuprit, Atakamit, Malahit, Krizokol ve Melakonit dir.

Sülfürik cevherler: Rusya, Amerika, Şili, Kanada, Zaire de çıkartılmaktadır. Cevher isimleri: Bornit, Pirit, Enargit ve Tedraedrit olarak bilinir.

  Bakırın bileşikleri

  Bakır Sülfat (CuSO4): Doğada bulunan tuz oranı en yüksek bakır tuzudur.

  Bakır Klorür (CuCI2): Susuz bulunan Kalsiyum Sülfat yapısında kayaç görünümündedir. Sarı renklidir.

  Bakir oksit (Cu2O): Kuprit olarak bilinmektedir. Cam maddeleri renklendirmek amacıyla kullanılır.

  Bakır Oksit (CuO): Siyah renklidir. Amonyak bileşiğinde çözünmek ile camlara yeşil renk verir.

  Son Güncelleme : 25.12.2020 01:02:11
  Bakır ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

  Bakır Yorumları

  şifre Kırmızı sayı

  1 Yorum Yapılmış "Bakır"
  Merhaba, çalıştığım fabrikada sürekli bakır eritme işlemlerinin yapıldığı bir bölüm var ve ben de bu bölümde çalışıyorum. Bakır eritilirken biraz buhar çıkıyor ve biz de bunu normal olarak soluyoruz. Bunun bize çok ciddi zararı olur mu?
  Nevzat . 07.09.2018 23:47:35
  1 YANITI GÖRÜNTÜLE
  Nişadır
  Nişadır
  Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
  Metamfetamin
  Metamfetamin
  Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
  Naftalin
  Naftalin
  Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
  Kimya Teknolojisi
  Kimya Teknolojisi
  Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
  Kolaylaştırılmış Difüzyon
  Kolaylaştırılmış Difüzyon
  Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
  Kodein
  Kodein
  Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
  Hızlı Metabolizma
  Hızlı Metabolizma
  Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
  Kimya Formülleri
  Kimya Formülleri
  Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
  Anorganik Kimya Nedir
  Anorganik Kimya Nedir
  Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
  Baş Kuantum Sayısı
  Baş Kuantum Sayısı
  Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
  Kimyanın Temel Kanunları
  Kimyanın Temel Kanunları
  Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
  Civa
  Civa
  Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

   

  Nişadır
  Metamfetamin
  Naftalin
  Kimya Teknolojisi
  Kolaylaştırılmış Difüzyon
  Kodein
  Hızlı Metabolizma
  Kimya Formülleri
  Anorganik Kimya Nedir
  Baş Kuantum Sayısı
  Kimyanın Temel Kanunları
  Civa
  Endüstriyel Kimya Nedir
  Atom Kütlesi
  Kimyanın Alt Dalları
  Amfetamin
  Modern Atom Teorisi
  Organik Bileşikler
  Subkutan Enjeksiyon
  İzotop
  Ekstazi
  Titrasyon
  Kül
  Fungusit
  Fonksiyonel Gruplar
  Normalite
  Titanyum
  Polimer Kimyası
  Elektron İlgisi
  Papaverin
  Popüler İçerik
  Endüstriyel Kimya Nedir
  Endüstriyel Kimya Nedir
  Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
  Atom Kütlesi
  Atom Kütlesi
  Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
  Kimyanın Alt Dalları
  Kimyanın Alt Dalları
  Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
  Amfetamin
  Amfetamin
  Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
  Modern Atom Teorisi
  Modern Atom Teorisi
  Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
  Organik Bileşikler
  Organik Bileşikler
  Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
  Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
  Nişadır
  Metamfetamin
  Naftalin
  Kimya Teknolojisi
  Kolaylaştırılmış Difüzyon
  Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
  Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
  Atom Kütlesi Nedir?
  İskelet Formulü
  Alprazolam Nasıl Yapılır ?
  Gizlilik Politikası
  Çerez (Cookie) Politikası
  Güvenlik Politikası
  Bizimle İletişime Geçin
  Forumlar
  Site Haritası
  Feed
  Son Forum Konuları
  Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
  Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
  Atom Kütlesi Nedir?
  İskelet Formulü
  Alprazolam Nasıl Yapılır ?
  Yardım Sayfaları
  Gizlilik Politikası
  Çerez (Cookie) Politikası
  Güvenlik Politikası
  Bizimle İletişime Geçin
  Forumlar
  Site Haritası
  Feed
  Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
  Ağustos - 2022