Atomun Yapısı

Atomun Yapısı

Atomun Yapısı, Atom evrende bulunan gözle görülmeyecek kadar küçük parçalanamaz zerreye denir. Atom dediğimiz en küçük yapı birtakım kimyasal ve fiziksel özellikleri yapısında barındırır. Atom yapısı asırlar öncesinde bilimin konusu olmuş ve birçok bilim adamı tarafından araştırılarak yapısı incelenmiştir. Yapılan bu araştırmalar sonucunda belirli teoriler ortaya konulmuştur. Bu teorilere göre atomun yapısı çekirdek kısım ve etrafını saran bir yörüngeden oluşmaktadır. Atomun etrafını saran yörüngelerde ise elektronlar bulunmaktadır. Bu elektronlar bulundukları yörüngede belirli mesafe ile sürekli atomun etrafında dönmektedirler. Atomun etrafını saran elektronlar negatif yüklü taneciklerden oluşur. Elektronlar sembol olarak 'e' ile gösterilir. Atomun iç kısmı olan çekirdeği ise proton ve nötronlardan meydana gelmektedir. Atomun ağırlığını çekirdek kısmı oluşturur.

Atomun çekirdeğinde bulunan proton pozitif yüklü taneciklerden oluşur. Proton sembol olarak' p' ile gösterilir. Atomun çekirdeğinde bulunan nötron ise yüksüz yani nötr taneciktir. Nötron sembol olarak 'n' ile gösterilir. Atomun yapısını günümüzde en iyi açıklayan kuantum atom teorisidir. Kuantum atom teorisi bugün de kabul edilen atomu en iyi açıklayan bir teoridir. Evrende bulunan bütün elementlerin yapısını atomlar oluşturur. Elektron proton ve nötron mutlaka bütün elementlerin yapısını oluşturan atomlarda bulunan üçlü kimyasal bir yapıdır. Elementlerin arasında sadece hidrojen de bulunan atomun yapısında nötron bulunmamaktadır. Bu istisna dışında diğer elementlerde bu kural değişmez.

Atomun yapısındaki çekirdekte bulunan proton ve nötronun ikisine birden 'nükleon' adı verilmektedir. Nükleonlar "residual strong force" adı verilen çekim kuvveti olan bir kuvvet ile bir arada tutulur. Elementlerde bulunan atomların proton sayısı atomun numarasını verir. Yani proton sayısı atom numarasına eşittir. Örneğin sodyumun proton sayısı 11 olduğu için atom numarası da 11 olur. Proton sayı elementin bütün atomların da değişmez aynıdır. Atomun çekirdeğinde bulunan nötronlar ise aynı element de farklılık gösterebilir.
  • Aynı element de farklı nötron sayısına sahip atomlar bulunursa bu atomlara izotop atom denir. İzotop atomlarda kimyasal özellikler aynı fakat fiziksel özellikler birbirinden farklıdır.
  • Farklı elementlerde nötron sayıları aynı proton sayıları farklı olursa bu atomlara izoton atom denir. İzoton atomlarda kimyasal özellikleri de fiziksel özellikleri de birbirinden farklıdır.
  • Farklı elementlerin proton sayısı farklı kütle numarası aynı ise bu atomlara izobar atom denir. Bu atomların hem fiziksel özellikleri hem de kimyasal özellikleri farklıdır.
  • Aynı elementin özdeş atomlarının farklı sayıda ve farklı dizilişte olan şekline allotrop atom denir. Bu atomların kimyasal özellikleri aynıdır. Fakat fiziksel özellikleri ise birbirinden ayrıdır.
  • Atomun proton sayısı elektron sayısına eşitse bu atom yüzsüzdür. Buna nötr atom denir. Nötr atomlarda atom elektron verirse artı yükle yüklenir bu duruma katyon denir. Nötr bir atom elektron alırsa negatif yüklü yüklenir bu duruma da anyon denir.
Son Güncelleme : 05.12.2020 21:17:50
Atomun Yapısı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Atomun Yapısı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Atomun Yapısı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022