Atom

Atom

Atom, maddenin en küçük ve temel yapı taşına verilen isimdir. İçerisinde organize tanecikler barındıran ve bu tanecikleri kendi içinde böle bilen yinede maddenin temel yapı taşı olma özelliğini kaybetmeyen birimdir. Boşlukta yer kaplayan ve belli bir ağırlığa sahip olan cisimlere madde denir.

Maddeleri oluşturan 105 farklı çeşit element bulunmaktadır. Kendisinden başka özellikte maddeler üretilmeyen saf maddelere element denir. Elementleri oluşturan en küçük yapı taşlarına atom denir. Aynı türde bulunan atomlar elementi oluşturmaktadır. Örneğin; demir ile hidrojen bir elementtir. Yapılarında sadece birer çeşit atom bulundurmaktadırlar. Çeşitli ve birbirlerinden tamamen farklı atomların bir araya gelmesiyle oluşan maddelere bileşik denir. İçtiğimiz saf su element değil bir bileşiktir. Su oksijen ile hidrojen atomlarının bir araya gelmesi ile oluşmuştur.

Atom Teorileri
1911 yılında Rutherford ince bir maden yani altın levha içerisinden alfa tanecikleri geçirmiştir. Alfa taneciklerinin birçoğu serbest bir şekilde doğru geçti çok azı yolundan sapmıştır. Madenler birer atom şebekesi olduklarından alfa taneciklerinin doğru bir şekilde geçmesi atomların içlerinin boş olduğunun bir göstergesidir. Atomların orta kısımlarında atomun pozitif yükünü ve bütün ağırlığını havi bir çekirdek bulunmaktadır. Bulunan bu çekirdeğin toplam çapı atomun tekmil çapı büyüklüğünden daha küçüktür. Elektrik bakımından nötr olan atomlar çekirdek çevresinde çekirdekte bulunan pozitif elektrik kadar elektron bulundurması gereklidir. Sorulan soruya cevap Bohr, guanta 1913 yılında geliştirdiği yörünge modeli ile verdi. Elektronların çekirdek etrafında belli bir yörüngeye sahip olmalarını ve bir yörüngeden bir başkasına ganta atlaması ile geçtiklerini ileri süren Bohr aynı zamanda De Broglie, Bohr modelini oluşturduğu serbest yörüngeleri ve o anda bulunan elektronun madde dalgasının kendi içinde titreştiğini ve sabit duran dalgaların meydana getirmiş olduğu alanlar olarak açıklamıştır. Ancak oluşan bu madde dalgası düşüncesi ile atom modeli yapısına fiziksel açıdan bir açılık getirilememiştir. Heisenberg ve Schrödinger De Broglie'nin düşüncelerinden esinlenerek muhtelif matematik yorumları ile modern bir atom teorisi meydana getirmişlerdir. Ortaya sürülen bu teoriye göre; elektrona göre çekirdek çevresinde belli bir yörünge ve yol yoktur. Elektron yük bulutu yada orbital olarak bilinen alanlarda yer alabilir. Elektron bulunmasının yüksek olduğu yerler Schrödinger'in oluşturduğu dalga fonksiyonunun sadece mutlak karesi alınarak bulunmaktadır.

Atomu Organize Halde Tutan Kuvvetler
Atom maddesini gerek kendi içerisinde muhafaza ederek, yada başka atomlar ile olan hareketlerini düzenlemede sadece dört kuvvet yer almaktadır. Bunlar; elektro manyetik kuvvet, nükleer kuvvet, zayıf kuvvet ve çekim kuvvetidir. Çekim kuvveti gezegenleri güneş sistemi etrafında tutan kuvvettir. Elektro manyetik kuvvet çekirdek çevresinde dehşet bir hız ile dönebilen elektronların kaçıp gitmelerini izin vermeyen kuvvettir. Nükleer kuvvet çekirdek etrafında yer alan protonların birbirleri ile aynı işarette yükü ile yüklü olmalarına göre yinede birbirlerini itmeyip tam tersi birbirlerine çok daha yakın olmalarını sağlayan kuvvettir.

Atom Kütlesi
Bilinen bir kimyasal elementin atomlarının kütlesi ortalama kütlesinin standart kütleye oranıdır. Standart kütle oranı 1961 yılında kabon-12 izotopunun atom kütlesinin bir bölü on ikisi olarak saptanmıştır. Bu duruma ise atomik kütle birimi yani (akb) denir. Bu sebeple hidrojenin atom kütlesi bir oksijen atom kütlesi ise 16, demirin atom kütlesi ise 56 dır.

Atom Ağırlığı
Atomun ağırlığı 6,02.10 23 adet hidrojen atomu 1 gram geldiği için 1 tek hidrojen atomunun ağırlığı ise 1/6,02. 10 23 gramdır. Rakam oldukça küçük olduğu için genelde Avagadro sayısı yani (1 mol) ile atomun ağırlığı söz edilebilir. Bu neden ile 1 mol Fe atomu yaklaşık 56 gram ağırlığındadır. 1 mol oksijen atomu ise yaklaşık 16 gramdır.

Atom Numarası
Elementlerin çekirdeklerinde bulunan proton sayısı küçükten büyüğe doğru sıralandığında periyodik tabloda yer alan her elementin sıra numarası yüksüz bulunan bir atomda elektronların aldığı sayı protonların almış olduğu sayıya eşittir. Bu sayı ise atom numarası olarak bilinir.
Son Güncelleme : 14.12.2020 07:35:48
Atom ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Atom Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Atom"
Atom konusuyla ilgili olarak kafama takılan bir husus var. Elektro manyetik alan ve elektro manyetik kuvvet ne demektir? Bu iki kavramın açıklamasını yapabilir misiniz? İkisi arasındaki nasıl bir ilişki var acaba? Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim. İyi çalışmalar.
Umut . 31.10.2018 19:38:02
CEVAP YAZ
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022