Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Asit Yağmuru

Asit Yağmuru

Asit yağmuru, asidik olan kimyasalların gerek yağmur olarak gerekse sis, kar, kuru, çiy gibi parçacıklar şeklinde yeryüzü inmesidir. Bunun oluşması kükürtdioksit ve azotdioksit gazlarının atmosfere yayılması ve burada kimyasal değişimlere girdikten sonra bulutlarda bulunan su damlacıkları tarafından emilmesiyle olur. Damlacıklarda yağmur, çiy, kar gibi yollarla yeryüzüne iner. Bunun etkisiyle toprağın asidik oranı artar, talı sulardaki kimyasal denge bozulur. Havada oluşan normal yağmurun pH değeri 5,6 kadardır. Bunun altında olan yağmur asit yağmurudur. Fakat doğal asit kaynaklarından yağmur pH değeri normalde 4,5-5,6 arasında değişir. Bu yüzden yağmurun asit yağmuru şeklinde değerlendirilmesi pH 5,0 altında olduğunda yapılır.

Akarsuların kimyasal olarak kirlenmesi, yükseklerdeki ormanların kimyasallardan zarar görmesinin en önemli sebebi asit yağmurudur. Bu yağışlar fosil yakıtların yakılmasıyla oluşur. Endüstriyel faaliyetin fazla olduğu, enerji tüketiminin yüksek olduğu bölgelerde yakılan petrol, kömür gibi fosil yakıtlar yüzünden kükürt ve azot açığa çıkar. Gazlar bulutlarda olan su buharıyla etkileşime girerek, yağmur, kar, sis, çiy gibi olaylarla yeryüzüne iner.

Sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkan azot ve kükürt gazlarının atmosferde daha çok birikmesiyle asit yağmuru etkisi de artmıştır. Bunun ilk defa tespit edilmesi yani asit yağmuru ve hava kirliliği arasındaki bağlantı 1852 yılında İngiltere'de Robert Arigus Smith adlı bilim adamı tarafından yapılmıştır. Bu şekilde oluşan asit yağmuru sadece meydana geldiği bölgeyi etkilemez. Bundan geniş alanda pek çok ülke etkilenebilir.

Asit yağmuru nedenleri


Asit yağmuru fabrika, termik santraller, motorlu araçlar gibi çeşitli insan faaliyetlerinin sonucunda olabileceği gibi, yanardağ faaliyeti gibi çeşitli doğal olayların sonucunda da gelişebilir.

Doğal kaynaklar: Asit yağmuru oluşturacak gazların doğadaki en önemli sebebi yanardağlar olarak kabul edilir. Ayrıca bataklıklarda, okyanusta, karada yaşam süren bazı canlılarda geçirdikleri biyolojik süreçlerin etkisiyle gazları atmosfere yayabilir.

İnsan faaliyetleri: İnsan faaliyetleri asit yağmurunun en önemli sebepleri arasındadır. Fabrikalar, elektrik üretilmesi, motorlu araçlar gibi insanların faaliyetinden kaynaklanan etkenler atmosfere zararlı gazlar gönderir. Ayrıca deodorantlar ve parfümlerde asit yağmuru nedenleridir.

Asit yağmuru hangi etkilere neden olur?


Asit yağmuru çevreyi direkt olarak etkiler. Ancak en fazla tarım alanlarını ve ormanları etkiler. Bu etkiyle toprakta bulunan kalsiyum, magnezyum gibi bitkilerin gelişiminde önemli yararları olan elementlerin derinlere inmesine yol açar. Bu yüzden bitkiler gelişemez ve kurur. İnsan sağlığı açısından da asit yağmuru direkt olarak cilt, solunum, göz üzerinde olumsuz etkiler yapar. Solunan partiküller akciğerlere zarar verir, ciltte ve gözlerde tahriş, kızarıklık gibi etkiler oluşur.

Asit yağmuru akarsulara göllere olursa, suyun asit dengesi bozularak balıkların etkilenmesine neden olur. Balıkları tüketen insanlarda bu olumsuzluktan etkilenir. Havadaki sülfatın solunumla akciğerlere girmesi astım, bronşit, kanser gibi hastalıkların oluşmasını hızlandırır. İçeriğinde kalsiyum karbonat, kumtaşı ve mermer olan tarihi eserler asit yağmurundan zarar görür.

Asit yağmuru etkilerinin azaltılması için alınacak önlemler

  • Ormanların yok olmasını, orman yangınlarını engellemek, yeşil oranının artırılması
  • Enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılması yani jeotermal enerji, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi gibi kaynaklara önem verilmeli, termik santraller azaltılmalı
  • Endüstride tesislere baca filtresi takılmalı
  • Araç bakımları ihmal edilmemeli
  • Şehir içinde ulaşımda toplu taşım araçları daha fazla kullanılmalı
  • Kaçak kömür kullanımı azaltılmalı, böylece hava kirliliğinin azaltılması hedeflenmelidir. Bu önlemler asit yağmur etkilerini azaltabilir.
Son Güncelleme : 02.11.2023 02:57:01
Asit Yağmuru ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Asit Yağmuru Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Asit Yağmuru"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bugüne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok ...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin,  Uyuşturucu özellikli birçok madde  ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biri de metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultusund...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma ya da geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insan...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri,  Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara  ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve  önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma ola...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. N 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı, elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çünk...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları,  başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu ...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (Galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023