Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Arsenik

Arsenik

Arsenik, Çok tesirli olan zehirli bir cisim olarak tanımlanabilir. Arsenik, yıllardır bilinen son derece etkili, zehirli bir elementtir. Tek başına havaya karışması halinde bile zehir saçabilmektedir. Fakat günümüzde gıdalara da bulaştığı için insan sağlığı açısından tehlike arz etmektedir.

Simgesi As'dir. Atom numarası 33'dür. Atom ağırlığı 74,91 olarak tespit edilmiştir. Doğada serbest biçimde az şekilde bulunur. Genel olarak bileşikler halindedir. Parlak kurşuni renge sahiptir. Basit bir şekilde kırılabilmektedir. Kesildiği esnada parlak bir haldedir. Nemli ortamlarda üst kısmı donuk bir oksit tabakası ile kaplanır. Isıyı iyi iletir, fakat elektriği iyi iletemezler. Yakıldığı zaman havada soluk, mavi gibi bir ateş yanarak 'arsenik oksidi' oluşmaktadır. Bu ateşlenme esnasında havada sarımsak kokusunu andıran bir koku oluşmaktadır.

Arsenik elementini oluşturmak için arsenik bileşimlerinden arsenopirit (Fe As S), Löllingit (Fe As2) ya da arsenik trioksit (As2 O3) ile kömür karışımı ateşe dayanıklı olan bir kapta ısıtılır. Çıkan arsenik buharı demirden oluşan toplama kaplarında kurşuni renkte Billurlar biçiminde yoğunlaşmaktadır. Arseniğin buharı çok etkili bir zehir olduğundan, bu olay bir ocağın içerisinde yapılmalıdır.

Arsenik Nerelerde Kullanılır?


Arsenik teknikte ve tıp alanında kullanılmaktadır. Kurşunun içeriğine az oranda eklenirse, kurşuna sertlik kazandırmaktadır. Kurşun-arsenik karışımı silahlardaki saçma yapımında kullanılmaktadır. Arsenik oksidi birtakım cam çeşitlerinin elde edilmesinde kullanılmaktadır. Bu açıdan cam yapımında sıklıkla kullanılmaktadır. Arsenik trioksit yağlı boya üretiminde ve emaye kaplarının yapımında kullanılmaktadır. Aynı zamanda bazı yapıların kerestelerinin güvelenmesinin önlenmesinde ve hayvanların deri kısımlarının çüremekten korunmasında faydalanılmaktadır. Fare zehrinin yapımında da kullanılabilmektedir. Diğer zararlı böceklerin ortadan kaldırılmasında kullanılan ilaçların da ana maddesini oluşturmaktadır. Tıp alanında küçük oranlarda kullanılmak şartı ile yararlanılmaktadır. Yine intihar ve cinayet gibi kriminal durumların varlığı halinde de kullanımı yaygınlaşmaktadır. Arsenik genellikle pek çok deniz hayvanında, yer altında biriken sularda, boyalarda, içme sularında, kaya ve topraklarda her zaman arseniğe rastlamak mümkündür.

İnsan ve pek çok hayvanın bedeninde çok az oranda arseniğe rastlanmaktadır. Bedende bulunan bu arseniğin ne işe yaradığı tam olarak bilinmemekle birlikte, oksitleşmeyi düşürdüğü, bu sayede büyümeyi hızlandırdığına yaradığı düşünülmektedir. Çok küçük oranlarda arseniğin kemik iliğinin kan yapıcı vazifesini arttırdığı tespit edilmiştir.

Arsenik Zehirlenmesi


Arsenik yapı olarak zehirlidir. Buharı dahi zehir ihtiva etmektedir. Çok küçük miktarlarda arsenik dahi insanın ölümüne sebep olabilmektedir. Arseniğin sebep olduğu zehirlenmelerde: yoğun karın sancıları, boğaz kısmında kuruma ve yanma hissi görülmektedir. Aynı zamanda yoğun ishal, kas kasılmaları, ince olan damarların felce maruz kalması neticesinde kalbin bu yükü taşıyamayıp durması ile ölüm durumu meydana gelmektedir. Arsenik zehirlenmesi bir gıdadan dolayı olmuş ise kişinin midesi en kısa zamanda yıkanmalı ya da hasta elden geldiğince hemen kusturulmalıdır. Zehrin etkisini kırmak için panzehir olarak sıcak su içerisine karıştırılmış demir hidroksit içmek fayda sağlayacaktır.

Deri ya da yeşil boya üretmek için çalışan fabrikalarda, çinko, kalay, kurşun, bizmut gibi içerisinde arsenik var olan madenlerde çalışan kişilerde arsenikden dolayı hafif hafif bir zehirlenme söz konusu olabilir. Bu zehirlenmenin belirtileri şu şekilde hissedilmektedir: başta ağrı hissi, adalelerde kuvvet kaybı, bedenin uyuşması, saç ve tırnaklarda şekil bozuklukları ile hissedilmektedir.
Son Güncelleme : 19.01.2024 05:23:12
Arsenik ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Arsenik Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Arsenik"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bugüne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok ...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli birçok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biri de metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim adamı Nagay...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultusund...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma ya da geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insan...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayının sırrını bir ...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. N 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı, elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çünk...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (Lavoi...
Cıva
Cıva
Cıva, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (Galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Cıva zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Cıva
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
İdeal Gazlar Ve Entalpi
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Mart - 2024