Anatomi

Anatomi

Anatomi, Anatomi insan, hayvan ve bitkileri organlarını ve yapılarını inceleyen en önemli bilim dalıdır. Anatomi vücudu oluşturan organları bunun yanı sıra vücudun şekli ve yapısını organlar arası görevsel ve yapısal ilişkileri inceleyen bilim dalıda denilir. Anatomi sınırları günümüzde daha da genişleyerek yapıların çalışması hücre içindeki ögelerin ayrıntısı moleküler düzeyde inceleme yapılması gibi alanlarda da araştırmalara başlamıştır. Artık anatomi yapıların işlevlerinden fazla hastalıklar ya da yaralanmalarda olan işlevsel bağlantılarının öğrenilmesi çağdaş tıp anlayışına daha uygundur. Anatomi üç dalda incelenir insan anatomisi, Hayvan anatomisi (zootomy) ve bitki anatomisi (phytonomy) inceler.

Anatomi Bölümleri

İnsanların dışında başka tür canlılarında yapısal özelliklerinin araştırılması da anatominin konusudur. Bilinen temel tıp bilim dalları da anatomi ile yapılan çalışmaların sonucunda türemişlerdir. Anatomi bilimi kendi içinde alt gruplara ayrılmıştır.
  • Radyolojik Anatomi: Organların yapısı ile organlar arasındaki ilişkilerin incelenmesidir.
  • Topografik Anatomi: Vücut yapılarını ve işlevlerini kısım kısım inceleyen anatominin alt dalıdır.
  • Klinik Anatomi: Vücutta bulunan hastalıkları teşhis etme ve tanı koymada yardımcı bir alt uğraş dalıdır.
  • Mikroskobik Anatomi: Histoloji olarak bilinmektedir.
  • Nöroanatomi: Vücut sinir sistemi ile ilgilenen anatomi dalıdır.
  • Patolojik Anatomi: Organlarda oluşan hastalıları inceler.
  • Karşılaştırılmalı Anatomi: İnsanlarda ve diğer canlıların vücut yapılarındaki benzerlikleri ve farklılıkları birbirleri ile karşılaştıran insan anatomisinin diğer canlılara göre daha iyi anlaşılması için kullanılan bir anatomi dalıdır.
  • Gelişimsel Anatomi: Embriyoloji inceler.
Anatominin İncelediği Vücut Yapıları

Endokrin sistem, kıkırdaklar, sinir sistemi, eklemler, kaslar, sindirim sistemi, dolaşım sistemi, Ürogenital sistem, deri, solunum sistemi

Anatomi Çeşitleri

Yüzeysel Anatomi: Canlılar üzerinde organları gözle, elle yada endokobik, radyolojik ile inceleyen anatomi dalıdır.

Karşılaştırılmalı Anatomi: İnsanların ve birçok hayvanın arasında bulunan benzer organları kıyaslayarak inceleme yapar.

Estetik (Plastik-Artistik) Anatomi: Bazı durumlarda vücudun dış kısmında görülen değişiklikleri ile sebeplerini inceler. Ressam ve heykel tıraş mesleklerini ilgilendirmektedir.

Cerrahi Anatomi: Yapılan cerrahi uygulamaları göz önünde bulundurarak organizmayı topografik olarak inceler.

Kesitsel Anatomi: Teknolojinin ilerlemesi ve gelişmesi ile oluşan ve önemi giderek artan topografik anatomi şeklidir.

Klinik Anatomi: Topografik ve sistematik ile cerrahi anatomiyi de içine alan bilgilerin klinik ortamında canlı insan üzerinde uygulayan bir anatomi dalıdır.

Spor Anatomisi: Özellikle de hareket sistemini oluşturan ve spor eğitimi verilen kurumlarda oluşturulan yapıların inceleyen bir anatomi dalıdır.

Son Güncelleme : 14.12.2020 18:11:01
Anatomi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Anatomi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Anatomi"
kimya anatomiye katkı sağlar mı acaba? sınavlarda sordular ve gıya sağlıyormuş ama bence mantıksız çünkü anatomi kasları organları falan inceliyormuş şimdi ne alakası var Allah aşkına?
Besya . 24.11.2016
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022