Anabolik Steroid

Anabolik Steroid

Anabolik Steroid, Bedende testosteron ya da daha etkin olan dihidrotestosteron (temel erkeklik hormonları) etkilerini göstermeye çalışan ilaç gruplarıdır. Bu ilaç türleri hücre yapılarında protein sentezini arttırarak doku gelişimini uyarmaktadırlar. Temel etkileri kaslar üzerinde net bir biçimde gözlenmektedir. Bu ilaçlar seste kalınlaşma, beden kıllarında artış, testislerin büyümesi gibi erkeklere has özellikleri yani erkeksi sekonder seks karakterleri geliştiren androjenik ve virilizan etkilerine sahiptirler.

Anabolik steroidler ilk olarak 1930'larda bulunmuş ve sentezlenmeye başlanmıştır. Şimdilerde de kemik gelişimi, erkeklerin ergenliklerini uyarmak, kanser ve AIDS gibi bir takım kronik rahatsızlıkların tedavi aşamasında kullanılmaktadır. Bu rahatsızlıklardan ziyade pek çok alanda da yararlanılmaktadır. Aynı zamanda özellikle kas yapmak isteyen sporcular tarafından atletik performansı yükseltmek için medikal olmayan durumlar için de kötüye kullanımı gibi bir durum da mevcuttur. Uzman önerisi dışında sadece vücut geliştirmek maksadı ile kullanılması halinde karaciğerlerde harabiyete, kolesterol seviyelerinde zararı olacak farklılıklara, kalp kaslarında meydana gelebilecek hasarlara ve hipertansiyona sebep olabilmektedir. Aynı zamanda hormonsal farklılıklardan dolayı jinekomasti ve testiküler atrofide yapabilmektedir.

Eski dönemlerden beri insan oğlu iş performansını arttırarak başarıya ulaşmak için sürekli çalışmaktadır. Kimi doğal maddelerin fiziksel performansı yükselttiğini tespit eden Güney Amerika ve Afrika yerlisi olan bireyler bunları uzun yolculuklarda, savaş dönemlerinde enerji toplamak için ve avcılık faaliyetlerinde kullanmışlardır. Özellikle İrlanda'da yeni evlenmiş olan çiftlere bir tür fermente balı içirmek gelenek halini almıştır. Yine 1865'lerde Hollanda'da kanal işlerinde çalışan işçilere yorgunluklarını azaltmak maksadı ile bazı maddeler verildiği herkesçe bilinen bir bilgi haline gelmiştir.

2. dünya savaşında da askerlere uykularını kaçırmak için ve gece savaşlarından başarı elde ettirmek için bir takım ilaç takviyeleri verilmiştir. Spor alanında ilk uygulama ise şimdiki modern tanımlamalara pek fazla uymamakla beraber eski Roma'da savaş arabaları ile yapılan yarışlarda atlar su ve bal karışımlı bir sıvı verilirmiş. Bu atın enerji toplamasına yardımcı olmak için uygulanırmış. Doping sözcüğünün kaynağının Güney Afrika kabilelerinde güçlü bir uyarıcı içki çeşidi olan ''dop'' dan geldiği düşünülmektedir.

Büyük karlar sağlayan at ve tazı yarışlarından başladığı düşünülen doping kullanımının son dönemlerde spor alanına kaydığını rahat bir biçimde görebilmekteyiz. Uluslar arası başarı elde etmek isteyen sporcular kendilerini rahat bir biçimde başarıya ulaştıran dopingi kullanmaya başlamışlardır.

1952-1956-1960-1968-1972 yıllarında doping kullanımı resmi olarak kayıtlara geçmiş bulunmaktadır. Doping kullanımıyla savaş çalışmaları 1900'lü yılların ilk dönemlerinde atların salyalarında bir maddenin tespit edilmesi ile başlamıştır. Daha sonraki dönemlerde doping kullanımı sadece sağlık değil aynı zamanda ahlaki bakımdan da ele alınması kararlaştırıldı. Bunun sebebi ise spor kamuoyunda sporları ile başarı elde edenler değil doping maddelerini gün yüzüne çıkaran doktorlar suçlanır hale gelmişti. Doping bulunup bulunmadığını tespit etmek için pahaca yüksek laboratuvar yöntemleri ve nitelik bakımdan donanımlı elemanlar gerekmektedir. Her doping maddesi aynı yapıda olmadığından dolayı tespiti için uygulanan yöntemlerde değişmekte ve uygulanan doping testi uzun bir zaman almaktaydı.

Anabolik Steroidler Tıbbi Açıdan Faydaları

Bireyin normal büyüme ve gelişimini hızlandırmak için kullanılan anabolik steroidlerin terapatik faydaları şu şekilde sıralanabilir:

  • Gelişme hızları düşük olan çocukların gelişme hızlarını normal seviyeye getirmek için kullanılmaktadır. Normalden daha fazla büyüme eğilimi olan gençlerde gelişim sürecinin son evresini geciktirmek için kullanılmaktadır.
  • Kilo alma sıkıntısı olan çocuklarda kilo aldırmak için kullanılmaktadır.
  • Bir takım anemi türlerini tedavi etmek için kullanılmaktadır. Steroidlerin kırmızı kan hücrelerini yükseltici etkisi bulunmaktadır.
  • Cinsel bakımdan davranış bozukluğu olan kişilerin ya da ergenlikleri gecikmiş bireylerin endokrin dengesizliklerini düzeltmek için kullanılmaktadır.
  • Yaşlı bireylerde fiziksel aktivite potansiyelini yükseltmektedir.
Son Güncelleme : 18.02.2021 16:06:49
Anabolik Steroid ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Anabolik Steroid Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Anabolik Steroid"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan Enjeksiyon
Subkutan enjeksiyon, bir deri altı enjeksiyonudur. Ağız yolu ile verilemeyen ilaçlara uygulanır. Deri altında ilaç emilimi kapiller yolu ile olmaktadı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022