Amikasin

Amikasin

Amikasin, Bakteriyel enfeksiyonlara göre farklı türlerinin tedavisinde kullanılır. Tıpta yalnızca yan etkileri az olan antibiyotikler kullanılır. Bu amaçla amikasin, aminoglikozid grubuna dahil olan bir antibiyotiktir. 1944 yılında keşfinden itibaren aminoglikozid grubu antibiyotiklere yenilerinin eklenmesi, günümüze kadar devam etmiştir. Ancak hala bakteri hücresini nasıl öldürdüğü konusunda açıklanamayan noktalar mevcuttur. Aminoglikozid antibiyotiklerin diğer önemli özellikleri içerisinde tedavi edici yapısıyla kısa bir süre sonra temas ettiği anda antibiyotik ortamdan uzaklaştırıldığında bile bakteri ölür. Aynı şekilde post antibiyotik etkinlik de bakteri hücresine yüksek miktarda giren antibiyotiğin varlığıyla açıklanmaktadır. Aminoglikozidler protein sentezini bozarak bakteriyel etki gösteren antibiyotiklerdir. Bileşiminde aminli şekerler bulunur. Sindirim yoluyla emilmezler. Bu nedenle tümü kas içerisine şırınga yapılarak verilir. Hücre içerisine aktif transfüzyon ile girdiklerinden dolayı anaeroblarla birlikte etkisizdirler. Aminoglikozit antibiyotikler bağırsakta çok az emilir veya hiç emilmez. Bu sebeple yalnız sindirim kanalıyla sınırlı bir etki istendiği zaman ağız yoluyla verilir. Gereksiz yere veya yetersiz bir şekilde antibiyotik kullanılması genellikle, zararlı mikroorganizmaların bu maddeye karşı direnç kazanılmasına yol açmaktadır. Bu yüzden enfeksiyonlara yol açan bakteri türlerinden birçoğu ilk antibiyotik olarak bazı kişilerde alerjiye sebep olan penisiline karşı direnç kazanmışlardır. Genelde ciddi enfeksiyonların tedavisi için saklanırlar. Antibiyotikler, bazı bakteriler ve mantarlar tarafından hazırlanan ve diğer bakterilerin üremesini durduran veya onları öldüren yapıları maddelerdir.

Amikasin Endikasyonları;

 • Solunum yolu enfeksiyonları
 • Bronşit, zatürre, ampiyem
 • Akciğer apsesi, sepsis
 • Bakteriyel endokardit
 • MSS enfeksiyonları-menenjit
 • Karın boşluğu enfeksiyonları
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • Yumuşak doku enfeksiyonları
 • Enfekte yanıklar, enfekte ülserler
 • Safra yolları enfeksiyonları
 • Kemik ve eklem enfeksiyonları
 • Açık yara enfeksiyonları
 • Ameliyat sonrası enfeksiyonları

Kullanım Reçetesi;

Amikasin karışık tozu dahil olmak üzere çözeltisi kas içinden veya damar içinden uygulanır. 12 saat olmak üzere 6 yaş üzerindeki yetişkinler ve çocuklar için alınacak doz her sekiz saatte bir yada 7,5 mg-kg uygulanmalıdır. Vücut ağırlığının kilogramı başına 5 mg olmalıdır. 250 mg 12 saatlik bir doz alımında ilacın komplike olmayan üriner sistem bakteriyel enfeksiyonları açısındandır. Hemodiyaliz ihtiyacı açısından da 1 kg'lık ağırlık başına 3 ila 5 mg'dır. Diğer başka bir hızda enjekte edildikten sonra yapılmalıdır. Yetişkinler için maksimum olmak üzere günlük doz kullanımlarında 15 mg-kg'dır. Ancak günlük alımlarda en fazla 1,5 gram olmalıdır. Tedavi süreci genelde 4 ila 8 günlüktür. Bebeklerde uygulanan amikasin şekli; Prematüre bebekler; İlk doz verilirken kg başına 10 mg-kg'dır. Daha sonra her 18 ila 24 saat kg 7,5 mg şeklinde kullanılır. Yeni doğanlar ve bebekler ilk altı yıla kadar olanlarda; İlk doz kullanımı 10 mg-kg ve 7,5 mg'dır. Her 12 saatte bir verilmelidir. İlacın dozu genelde 5 ila 7,5 mg-kg'dır. Ancak uygulama sıklığı da 4 ila 6 Saat'tir.

Yan Etkileri;

 • Kusma, bulantı ve anormal karaciğer fonksiyon durumları açığa çıkabilir.
 • Lökopeni, trombositopeni, anemi ve granülositopeni gelişimi görülebilir.
 • Geçici işitme kaybı ve vestibüler bozukluklar gibi gözlemlenebilir.
 • Alerjik reaksiyonlar, deride kızarıklık, kaşıntılar ve döküntüler.
 • Oligüri, mikroskobik hematüri, proteinüri ateşlenmeler görülebilir.
Son Güncelleme : 10.04.2021 19:59:08
Amikasin ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Amikasin Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Amikasin"
Amikasin Covid-19 tedavisinde kullanmak olur mu?
Fatima . 04.12.2020 23:33:09
CEVAP YAZ
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022