Allotrop

Allotrop

Allotrop, kimya alanında incelenen önemli bir konudur. İnsan hayatının kolaylaştırılmasında ve birçok problemin çözülmesinde önemli bir cevap olan bu konu, zamanla daha da açılarak çok ciddi durumlara açıklık getirmektedir. Genellikle kimyasal bağlarla ilgili olan alloptrop, aslında bazı maddelere verilen bir isimdir. Bu maddelerin kimyasal özelliklerine bakıldığında bazı durumlar allotrop olup olmadığını ortaya çıkarmaktadır. Allotrop maddelerin uzayda dizilişleri diğer maddelere göre çok farklıdır. Bu nedenle diğer maddelerden ayrı bir şekilde incelenirler. Yani daha net bir tanım yapacak olursak allotrop maddeler, aynı element atomlarından oluşan maddelerin uzay boşluğunda dizilişlerinin farklı olmasıyla oluşmaktadır. Bu maddelerin kimyasal özellikleri incelendiğinde bu özelliklerinin aynı olduğunu görmek mümkündür. Özellikle ısı alıp vermesi, molekül dizilişleri ve dışarıdan gelen tepkileri aynıdır. Fakat bu maddelerin bir de farklı özellikleri bulunur. Özellikle fiziksel özellikleri son derece farklı olur. Görünüşleri ve şekilleri farklı olan allotrop maddeler, farklılıkları ile çok rahat bir şekilde ayırt edilebilir. Bu duruma örnek verecek olursak, bir karbon atomunun allotropları olan elmas, grafit, amorf karbon ya da kükürtün görünüşlerinin farklı olmasını söyleyebiliriz. Bu maddeler direk olarak birer allotrop maddelerdir. Kimyasal özellikleri tamamen aynı olsa bile bu maddelerin fiziksel olarak görünüşleri ya da sertlikleri oldukça farklıdır.

Allotrop maddenin özellikleri:
  • Allotrop maddelerin fiziksel özellikleri tamamen farklıdır. Yani, kimyasal özellikleri tamamen aynı olan bir allotrop madde ile diğer allotrop maddenin dış görünüşüne bakılarak allotrop olduğunun anlaşılması mümkün değildir. Bunun için maddelerin kimyasal özelliklerinin detaylı bir şekilde incelenmesi gerekir.
  • Allotrop maddenin bir diğer özelliği ise içerisinde barındırmış olduğu moleküllerinin ya da kristallerinin yapısının farklı olmasıdır. Bu şekilde bazı cihazlar ile incelenen iki madde birbirinden çok rahat bir şekilde ayırt edilebilir. Eğer kristal özellikleri aynı ise bu maddeler direk olarak allotroptur.
  • Bu maddelerin diğer özelliği ise atom sayılarının ve atomların dizilişlerinin tamamen farklı olmasıdır. Bu nedenle maddelerin özellikle sertlikleri çok ciddi bir şekilde değişiklik gösterebilir. Zaten bu durumu iki allotrop maddeyi fiziksel olarak da inceleyerek anlamak mümkündür. Bunun için yine kömür ile elması örnek vermek mümkündür.
  • İki allotrop maddenin kimyasal bağları da farklıdır. Bu nedenle maddelerin kimyasal kuvvetleri de birbirinden çok farklı olmaktadır. Bazı kimyacılar allotrop maddelerin birbirlerinden ayrılması için bu özelliklerini kontrol ederler.
  • Allotrop maddelerin diğer maddelere göre tepkimeye girme istekleri daha fazladır. Bu nedenle birçok maddeyle, diğer maddelere göre çok daha hızlı bir şekilde tepkimeye girerek kimyasal değişime uğrayabilirler. Basit deneylerle allotrop maddelerin kimyasal tepkime isteklerini diğer maddelerle kıyaslayarak ölçebilirsiniz.
Günümüzde aslında sık sık karşılaştığımız birçok madde allotrop bir özellik gösterir. Özellikle insan hayatının hemen hemen her yerinde kullanılan fosfor içerisinde allotrop madde miktarı çok fazladır. Bu sayının çok fazla olması nedeniyle fosforun tamamen allotrop olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra grafit içerisinde allotrop bir özellik vardır. Bunların yanında insan yaşamını ve hatta birçok canlı yaşamını sağlayan oksijeni allotrop maddeler arasında saymak mümkündür. Bu maddelerin iletkenlik özellikleri farklılık gösterebilir.
Son Güncelleme : 30.03.2021 23:23:59
Allotrop ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Allotrop Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Allotrop"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Nişadır
Nişadır
Nişadır, kelimesi çok aşina olduğumuz bir kelime olarak bilinir. Öyle ki atasözlerimizde bile adı geçmektedir. Nişadır tarihi çok eski tarihlere dayanmaktadır uzun zamanlardan bu güne halen aktar dükkanlarında satılmakta ve bulunmaktadır. Nişadır çok...
Metamfetamin
Metamfetamin
Metamfetamin, Uyuşturucu özellikli bir çok madde ülkemizde yasalar ile yasaklanmıştır. Bunlardan biride metamfetamin'dir. Uyuşturucuların yasal kullanım istisnası tıbbi ilaç yapımında kullanımıdır. Metamfetamin ilk defa 1893 yılında bilim a...
Naftalin
Naftalin
Naftalin, Beyaz parlak pullar halinde, kristal gibi görünen, kendine özgü keskin kokulu bir maddedir. Giysilerimizde özellikle kışlık kıyafetlerde güve gibi haşereleri kıyafetlerden uzak tutmak için kullanılır. Genelde yatak odalarında bulunan gardır...
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kimya Teknolojisi, Kimyanın temel ilkeleri ile ileri teknoloji içermekte olan kimya teknolojisi çalışma ve kontrol becerisi bu teknoloji yardımı ile kazandırılmaktadır. Kimya teknolojisi öğrencilerine kimyanın altın kuralları ve kurallar doğrultus...
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon, öncelikle Difüzyonun ne demek olduğuna bir bakalım difüzyon, yayılma yada geçişme olarak bilinir, maddelerin çok yoğun bölgeden, az yoğun bölgeye doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik ...
Kodein
Kodein
Kodein, Uyuşturucu özelliği bulunan Kodein haşhaş bitkisinin kapsüllerinden çıkarılan afyon isimli uyuşturucudan elde edilir. İlaç endüstrisinin vazgeçilmez hammaddesi olan kodein genel olarak öksürük kesici özelliği için kullanılır. Bağımlılık yarat...
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma
Hızlı Metabolizma, Metabolizma; İnsan vücudunun temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaktığı enerjiye denir. Metabolizmanın hızlı olduğu kişiler genellikle çalışan erkekler, çocuklar, ve soğukta protein ağırlıklı beslenenlerdir. Hızlı metabolizma insa...
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri
Kimya Formülleri, Eski çağlarda keşfedilen taş yontmayla çıkan kıvılcımın tutuşması sonucu insanlara ateşin varlığını gösterdi. İşte bu yazımızda, kimya formülleri ve önemine değineceğiz. Bu tarih öncesi yaşayan insanların yanma olayın...
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik Kimya Nedir
Anorganik kimya nedir, sorusunun oldukça basit bir cevabı vardır. Kimyanın alt dallarından biri olan anorganik kimya, bazı kaynaklarda inorganik kimya olarak bilinmektedir. Hatta genel olarak bakıldığında anorganik kimya, inorganik kimyaya göre çok d...
Baş Kuantum Sayısı
Baş Kuantum Sayısı
Baş kuantum sayısı, n harfi ile gösterilen yörünge numarasının değerini belirleyen sayıdır. n 1,2,3,4 gibi tam sayı değerlerini gösterir. Baş kuantum sayısı,elektronların yerlerinin ve enerjilerinin belirlenmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. Çü...
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları, başlık olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu, bileşenlerin hacim oranları kanunu ve katı oranlar kanunu. Bu sıralamayı araştıralım bu gün.Kütlenin Korunması Kanunu (...
Civa
Civa
Civa, Gümüş renginde bir madendir. Sıvı halde bulunan 5 elementten (galyum, brom, sezyum, cıva ve fransiyum) birisidir. Civa zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bulunduğu için çok tehlikelidir. Civa, hava, su ve topr...

 

Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Kodein
Hızlı Metabolizma
Kimya Formülleri
Anorganik Kimya Nedir
Baş Kuantum Sayısı
Kimyanın Temel Kanunları
Civa
Endüstriyel Kimya Nedir
Atom Kütlesi
Kimyanın Alt Dalları
Amfetamin
Modern Atom Teorisi
Organik Bileşikler
Subkutan Enjeksiyon
İzotop
Ekstazi
Titrasyon
Kül
Fungusit
Fonksiyonel Gruplar
Normalite
Titanyum
Polimer Kimyası
Elektron İlgisi
Papaverin
Popüler İçerik
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir
Endüstriyel Kimya Nedir; Endüstriyel kimyanın yalnızca, bulunmuş olan ve laboratuvarlarda denenmiş olan işlemlerin ve reaksiyonların geniş manadaki uy...
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi
Atom Kütlesi, Bir elementin, (ma) cinsinden bir atomun kütlesini belirtir. Bazen atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Yani bir atomun kütles...
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın Alt Dalları
Kimyanın alt dalları, Kimya, genel tanımını bakıldığında bir mekanik hatta daha ilerisinde, kinematik olan bu bilim dalı, tabiatta var olan bütün madd...
Amfetamin
Amfetamin
Amfetamin, kimyasal olarak "rasemik fenil izopropil amin "adıyla bilinmektedir, formülü C9H13N şeklindedir. Genellikle amfetamin saf halinde iken uçuc...
Modern Atom Teorisi
Modern Atom Teorisi
Modern atom teorisi; Atomlarda belirli bir enerji seviyesi vardır. Atomlar belirli bir enerji seviyesi vardır. Elektronlar ancak bu şekilde atomlard...
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler
Organik Bileşikler, Organik bileşikler, yapılarında karbon atomu olan bileşiklerdir. CO2 karbon ile birlikte oksijen ve hidrojende bulunduran organik ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Nişadır
Metamfetamin
Naftalin
Kimya Teknolojisi
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sabun Üretimi Nasıl Yapılır?
Deneylerimde Kullanacağım Bir Plastik Var Ama Onu Bulamıyorum
Atom Kütlesi Nedir?
İskelet Formulü
Alprazolam Nasıl Yapılır ?
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022